Muuta tekstikokoa:
+

Koala-kustannus | Kulosaarentie 8 C 20, 00570 Helsinki | puhelin: 050 408 1590 | sähköposti: info@koalakustannus.fi

Tehtävä taivaalla - Suomen ilmavoimat 100 vuotta/Finnish Air Force 100 Years
painokantta ei saatavilla toistaiseksi
  • Sid.
  • 210 x 297 mm
  • 304 sivua
  • 490 kuvaa
  • 1. painos
  • ISBN
    978-952-229-186-8

Ilmailu Tulossa

Jyrki Laukkanen

Tehtävä taivaalla - Suomen ilmavoimat 100 vuotta/Finnish Air Force 100 Years

Suomen Ilmavoimat täyttää 6. maaliskuuta 2018 sata vuotta. Tämä runsaasti kuvitettu kirja kertoo tiivistetysti noiden sadan vuoden ajalta Ilmavoimien lentävistä yksiköistä, lentokalustosta, kotimaisen lentokoneteollisuuden osuudesta kaluston hankintaan ja kunnossapitoon, lentotoiminnasta ja lentoturvallisuudesta.

The Finnish Air Force, Suomen Ilmavoimat will reach age of one hundred years on March 6th, 2018. This book is a thoroughly illustrated summary of the Ilmavoimat’s flying units, aircraft, the contribution of domestic aircraft industry in acquisition and maintenance of aircraft, flying operations and flight safety during those one hundred years.

Kirjan tekijä insinöörieverstiluutnantti Jyrki Laukkanen oli jo koulupoikana 1950-luvulla kiinnostunut Ilmavoimista. Hän palveli Ilmavoimissa vuosina 1966–2002, mistä ajasta hävittäjä- ja koelentäjänä 35 vuotta. Lentotunteja Ilmavoimissa kertyi lähes 10 000.

The author Lieutenant Colonel (E) Jyrki Laukkanen was interested in the Ilmavoimat already as a school boy in the 1950s. He served in the Ilmavoimat in 1966–2002, of which 35 years as a fighter and test pilot logging almost 10  000 flight hours.

39,00 EUR

Ilmestyy 20.10.2017

Muuta tekstikokoa:
+